Štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 19 -01

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 19 -01 o školskom internáte pre škol. rok 2023/2024

Škol (MŠVVŠ SR) 19-01
Rok2023
Mesiac09

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVŠ SR.

Termíny:

  • Riaditeľstvo školského internátu
    vytvorí protokol a do 20.9.2023 podpísaný, opečiatkovaný odošle príslušnému RÚŠS v sídle kraja.
  • Regionálne úrady školskej správy v sídle kraja
    vytvoria protokol za kraj a do 16.11.2023 podpísaný, opečiatkovaný odošlú CVTI SR.