Štatistický výkaz Škol (MŠVVM SR) 19 -01

Kontakty na zamestnancov CVTI SR

Ing. Eva Hladíková
eva.hladikova@cvtisr.sk
02/ 69295 628