Štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 19 -01

Konzultácie týkajúce sa internetovej aplikácie Škol (MŠVVŠ SR) 19-01

CVTI SR - ŠVS Liptovský Mikuláš

Ing. Martin Plch
martin.plch@svslm.sk
044/ 5526 221