Štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 19 -01

Konzultácie týkajúce sa metodickej pomoci k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 19-01

RڊS Bratislava

źubomír Čamek
lubomir.camek@minv.sk
0961 046 435, 0915 837 224

RڊS Trnava
Ing. Martin Krivošík
martin.krivosik@minv.sk
033/ 5550 136

RڊS Trenčín
Mgr. Daniel Divinský
daniel.divinsky@minv.sk
032/ 7411 328, 0918 844 598

RڊS Nitra
Bc. Patrícia Rosivalová
patricia.rosivalova2@minv.sk
037/ 6969 332

RڊS Žilina

Ing. Ján Polák
jan.polak3@minv.sk
041/ 7335 882

RڊS Banská Bystrica
Eva Lichá
eva.licha@minv.sk
048/ 4306 637

RڊS Prešov
Bc. Mária Batiková
maria.batikova@minv.sk
051/ 7462 735

RڊS Košice
Mgr. Klaudia Miklodová
klaudia.miklodova@minv.sk
055/ 7245 448