Štatistický výkaz Škol (MŠVVM SR) 19 -01

Konzultácie týkajúce sa metodickej pomoci k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 19-01

RڊS Bratislava

Mgr. TomᚠLietavec
tomas.lietavec@russ-ba.sk
02/ 322 26 221

RڊS Trnava
Ing. Martin Krivošík
martin.krivosik@russ-tt.sk
033/ 3226 502

RڊS Trenčín
Mgr. Izabela Kamenská
izabela.kamenska@russ-tn.sk
032/ 3226 802

RڊS Nitra
Ing. Marianna Makvová
marianna.makvova@russ-nr.sk
037/ 3226 404
RڊS Žilina

Ing. Ján Polák
jan.polak@russ-za.sk
041/ 3226 705

RڊS Banská Bystrica
Eva Lichá
eva.licha@russ-bb.sk
048/ 3226 304

RڊS Prešov
Bc. Natália Procházková
natalia.prochazkova@russ-po.sk
051/ 3226 904

RڊS Košice
Mgr. Klaudia Miklodová
klaudia.miklodova@russ-ke.sk
055/ 3226 605